Baggrund

Hvorfor blev bogen til?

Podcast i skolen blev til efter et par år, hvor det meste af min konsulent-tid gik med at holde kurser, workshops og foredrag om emnet. Jeg har ikke tidligere beskæftiget mig med noget, der havde så stor gennemslagskraft og positiv respons.

Det startede med at jeg selv lyttede meget til podcast, og fik stor lyst til at inddrage denne fantastiske kilde til viden og gode fortællinger i undervisningen. En ganske oplagt idé, når der nu er så meget og det er så nemt tilgængeligt. Næste step var at analysere podcast med eleverne, og her stod det centralt for mig, at formatet skulle forstås på egne præmisser og ikke som f.eks. en novelle på lyd. Podcast og lydfortællinger har deres egne virkemidler, som skal forstås.

Min interesse blev dog hurtigt vendt imod det at producere podcast. Jeg fik kørt et par forløb af på min skole - både i min egen klasse og på sidelinjen sammen med kollegaer. Det er blevet til podcastforløb i både dansk, biologi og engelsk og i klasser fra 4. til 9. klasse - Undervejs er der hele tiden dukket nye vinkler og ideer op og det er som om at formatet hver gang åbner op nye kvaliteter.

På den måde har praksiserfaring og kurser/foredrag udviklet hinanden sideløbende - hvilket jo er den helt store gevinst ved at være kombinationsansat (skolelærer og pæd. konsulent). På et tidspunkt kaldte det hele på at blive en bog og den blev skrevet i 2020 og udkommer d. 1/3 2021.

Indhold - Praksis og teori

Podcast i skolen er en håndbog, der trin for trin introducerer undervisere i grundskolen til podcasten som medieform og dens særlige virkemidler og potentialer i en didaktisk kontekst. Arbejdet med mundtlighed og kommunikation er centralt i alle skolens fag, og podcasts er en oplagt mulighed for at give eleverne stemme og indflydelse. Podcastproduktion er en kreativ proces med en bred spændvidde – alle elever kan bidrage, og der er rig mulighed for differentiering af opgaverne. Bogen har fokus på, at det at arbejde med podcasts i undervisningen ikke behøver at være vanskeligt eller stille særlige krav til udstyr eller rammer. Bogens eksempler og opgaver er primært rettet mod elever fra grundskolens mellemtrin og op, men principperne kan bruges på både ungdomsuddannelser og i voksenundervisningen.