Lyt

Hvilke podcast er gode i undervisningen?

Det er umådeligt svært at søge sig frem til de gode undervisningspodcast. Jeg tror på den store fælleshjerne, er den bedste mulighed for at finde de rigtige podcast. På CFU har vi siden Podcast i undervisningen, hvor der er samlet en del forslag til forskellige fag og alderstrin. Den bliver hele tiden udbygget. Derudover findes der mange faglige facebookgrupper, hvor fællesskabet er gode til at tippe om relevante podcast. Jeg bruger selv mest "Podcast i skolen" gruppen, men de mange fagspecifikke grupper plejer også at være effektive.

Lydakademiet

Gyldendal har i samarbejde med gode kræfter fra blandt andet VIA, og AU lavet Lydakademiet, hvor man kan få god hjælp til hvordan elever kan blive gode lyttere. Find siden her.

Variation i lytningen

Hjemmesiden her handler først og fremmest om at få elever til at lave deres egne podcast, men jeg kan alligevel ikke lade være med lige at nævne lidt om at lytte til podcast i skolen. Her drejer det sig først og fremmest det praktiske omkring det at lytte. Der kan skrives og siges meget om aktiv lytning og processerne omkring det at lytte, men i første omgang handler det om at udnytte, at der er tale om mobil lyd, som kan lyttes til på mange forskellige måder - som alle har deres fordele og ulemper. Derfor er det formålet med lytningen, der skal være med til at afgøre hvordan det gribes an. Her 5 forslag.