Forfatteren

Mikkel Aslak er født 1977. Opvokset på Langeland og gået i Grundtvig/Koldsk friskole. Uddannet skolelærer i 2007 på Aarhus dag- og aftenseminarium. Ansat i 2007 på Marienhoffskolen i Ryomgård i Syddjurs Kommune. Videreuddannet pæd. it-vejleder i 2010. 

I 2014 blev stillingen på Marienhoffskolen delt med stillingen som pæd. konsulent for it og medier ved VIA CFU. Her har omdrejningspunktet været et fokus på at få sat de digitale teknologier i spil for en mere spændende og varieret undervisning. Elever skal være skabende, kreative, motiveret og legende - og det kan digitale teknologier være med til at understøtte.

Find mig på de sociale platforme  Instagram: @mikkelaslak Twitter: @mikkelaslak LinkedIn: Mikkel Aslak YouTube: Mikkel Aslak

Baggrund for bogen

Podcast i skolen blev til efter et par år, hvor det meste af min konsulent-tid gik med at holde kurser, workshops og foredrag om emnet. Jeg har ikke tidligere beskæftiget mig med noget, der havde så stor gennemslagskraft og positiv respons. 

Det startede med at jeg selv lyttede meget til podcast, og fik stor lyst til at inddrage denne fantastiske kilde til viden og gode fortællinger i undervisningen. En ganske oplagt idé, når der nu er så meget og det er så nemt tilgængeligt. Næste step var at analysere podcast med eleverne, og her stod det centralt for mig, at formatet skulle forstås på egne præmisser og ikke som f.eks. en novelle på lyd. Podcast og lydfortællinger har deres egne virkemidler, som skal forstås.

Min interesse blev dog hurtigt vendt imod det at producere podcast. Jeg fik kørt et par forløb af på min skole - både i min egen klasse og på sidelinjen sammen med kollegaer. Det er blevet til podcastforløb i både dansk, biologi og engelsk og i klasser fra 4. til 9. klasse - Undervejs er der hele tiden dukket nye vinkler og ideer op og det er som om at formatet hver gang åbner op nye kvaliteter. 

På den måde har praksiserfaring og kurser/foredrag udviklet hinanden sideløbende - hvilket jo er den helt store gevinst ved at være kombinationsansat (skolelærer og pæd. konsulent). På et tidspunkt kaldte det hele på at blive en bog og den blev skrevet i 2020 og udkommer d. 22/2 2021.

Andre udgivelser


Danmarks it- og medievejlederforenings medlemsblad (2018) ”En rød tråd af digitale kompetencer” (It, medier og læring) 


Danmarks it- og medievejlederforenings medlemsblad (2018) ”Elever skaber virtuelle virkeligheder” (It, medier og læring)


Digitale læseoplevelser i biblioteksrummet "Podcast i skolen" (Kommunernes Forening for Pæd. Læringscentre) Findes også som podcast 🎧


Vi Læser (2020) Undervisningsmateriale til podcasten "Noget om Emma" (Alinea)


Podcasten "Når man taler om skolen"


DM i skolepodcast - Et undervisningsmateriale og national skolekonkurrence


Podcasten "Podcast i skolen"


Audiowalk - Et undervisningsforløb hos Alinea


Leg med lyd og podcast - Klassesæt til dansk på mellemtrinnet, Alinea (udkommer i efteråret 2024)


Et kapitel i en antologi om AI i skolen - Elevprocesser, kreativitet og arbejdsformer (Udkommer sent i 2024, Dafolo)